سامانه مشاوره آنلاین کسب و کار و موفقیت شخصی
20%

مشاوره شخصی

۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومان

مشاوره

توضیحات

مشاوره شخصی

در مشاوره شخصی شخصیت شما مورد تحلیل و ارزیابی قرار میگیرد و گزارشی از نقاط قوت و ضعف شما و توانایی های ذهنی و پاسخ سوالات کلیدی به همراه پیشنهاداتی مبتنی بر توانمندی های شخص شما به صورت مستند تقدیم می گردد.