حالت نمایش در شب
حالت نمایش در شب
مشاوره کسب و کار وموفقیت شخصی

۵M الگویی برنامه ریزی تبلیغاتی

حالت نمایش در شب
  1. Mission : مشخص کردن هدف از تبلیغات
  2. Message : مشخص کردن پیامی که باید اعلام شود
  3. Media : مشخص کردن بهترین رسانه برای ارسال پیام
  4. Money : مشخص کردن بودجه لازم برای تحقق هدف
  5. Measurement : ارزیابی اینکه بعد از اجرای تبلیغات تا چه حد شما را به اهداف نزدیک کرده
محمدرضا حمزه ای

مشاور و مجری فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای نوین

نوشته‌های مرتبط