مشاوره کسب و کار وموفقیت شخصی

مزایا تبلیغات برای جامعه

حالت نمایش در شب

۱.ایجاد و افزایش فرصت اشتغال
۲.افزایش استاندارد زندگی افراد جامعه
۳.ارزش آموزشی
۴.کمک به افزایش درآمد رسانه ها از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و …

برچسب‌ها:
محمدرضا حمزه ای

مشاور و مجری فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای نوین

نوشته‌های مرتبط