حالت نمایش در شب
حالت نمایش در شب
مشاوره کسب و کار وموفقیت شخصی

مدل ۶W متد‌ برنامه‌ریزی اولیه برای تبلیغات

حالت نمایش در شب

۱- مخاطب کیست؟ (Who)

۲- مخاطب کجاست؟ (Where)

۳- چه پیامی را باید به او انتقال دهم؟ (What)

۴- چرا باید این پیام رادریافت کند؟ (Why)

۵- کدام رسانه؟ (Which)

۶- چه زمانی باید با او ارتباط برقرار کرد؟ (When)

محمدرضا حمزه ای

مشاور و مجری فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای نوین

نوشته‌های مرتبط