حالت نمایش در شب
حالت نمایش در شب
مشاوره کسب و کار وموفقیت شخصی

فواید تبلیغات برای تولید کنندگان

حالت نمایش در شب

۱.افزایش حجم فروش
۲.افزایش سود خالص
۳.تثبیت حجم فروش
۴.کنترل قیمت محصول
۵.توسعه بازار
۶.حفظ بازار
۷.شهرت محصول و خدمات و برند
۸.حفظ دلالان بیشتر
۹.هزینه کمتر
۱۰.انتقال اطلاعات وسیع تر

برچسب‌ها:
محمدرضا حمزه ای

مشاور و مجری فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای نوین

نوشته‌های مرتبط