مشاوره کسب و کار وموفقیت شخصی

توافقنامه

گروه مشاورین کسب و کار خلاق  در کلیه خدمات مشاوره خود  نسبت به روش انتخابی مشاوره گیرنده توافق های اصولی و اخلاقی را که در قرارداد کتبی و آنلاین ارائه می گردد بصورت شفاف ارائه می گرداند .